KIRURGI

Kirurgi er vanligvis anbefalt av ortopeder for kurver som har en høy sannsynlighet for progresjon (dvs. større enn 45 til 50 grader), kurver som ville være kosmetisk uakseptabel som en voksen, kurver hos pasienter med ryggmargsbrokk og cerebral parese som forstyrrer sittende stilling, og kurver som påvirker fysiologiske funksjoner som pusting.
Kirurgi for skoliose er utført av en kirurg som spesialiserer seg i ryggradskirurgi. Av ulike årsaker, er det vanligvis umulig å helt rette en scoliotic i ryggraden, men i de fleste tilfeller er betydelige korreksjoner oppnådd.

Det er to hovedtyper av kirurgi:

- Fremre fusion: Dette er kirurgisk tilnærming gjennom et snitt ved siden av brystveggen.

- Bakre fusion: Dette er kirurgisk tilnærming gjennom et snitt på ryggen og innebærer bruk av metall instrumentering for å rette kurven.

En eller begge av disse kirurgiske inngrepene kan være nødvendig. Inngrepet kan gjøres i en eller to etapper, og i gjennomsnitt vil ta fire til åtte timer.
Indikasjonene for behandling avhenger graden av krumning, modenhet av pasienten, og det enkelte kurve mønsteret.

Del siden sosialt!